Červenec 2012

Sfarbenia koní podľa génov

24. července 2012 v 18:44 Stavba a vzhľad tela koňa
Sfarbenie srsti koní sa dedí podľa génov, ktoré my môžme zapísať písmenami. Každé sfarbenie má svoje písomné označenie pričom každé písmeno značí gén.

Ďalšie články, ktoré si môžte prečítať:
Farba srsti u cicavcov je spôsobená melaninom. V prípade koní sa tento melanín prejavuje v dvoch formách - eumelanin a phaeomelanin. Euemelanin je zodpovedný za čiernu farbu srsti prípadne za jej podieľ v sfarbení a phaeomelanin je zodpovedný za oranžové-červené sfarbenie srsti. Z týchto dvoch základných génov sa odvíjajú aj ďalšie sfarbenia konskej srsti, spôsobuje sa to vzájomnou interaktivitou génov a v ďalšej generácií sa to prejaví "zmenou" génu.